ELAVFALL


Sedan en tid tillbaka har vi en soptunna för elektronikavfall på området.
Den står mitt på området på gaveln vid Utsättargränd 157 i förrådet för allmänna gräsklippare.

/Styrelsen

Anteckning 2019-08-19 125812