CONTAINERS PÅ OMRÅDET


Container kommer finnas både i den västra såväl som den östra delen av vårt område mellan den 17 – 19 april, dvs helgen efter påsk.

Numera har vi en tunna för återvinning av elavfall.
Den står på gaveln vid 157 under skärmtaket.

/Styrelsen