Avfall och återvinning

Det finns tre miljöhus på området, ett vid varje parkeringsområde. Din nyckel till gemensamma utrymmen passar till både miljöhusen och till hänglåset för trädgårdsavfallet.

I miljöhuset finns möjlighet att sortera de mesta soporna som uppstår i hushållen. Genom att sortera rätt så hjälper du både miljön och håller nere kostnaderna för föreningen. Saker som inte går att sortera, t.ex. elektronik eller miljöfarligt avfall får inte placeras på golvet i soprummet utan måste tas till återvinningscentraler.

För komposterbart trädgårdsavfall finns det tre stycken behållare, här får endast komposterbart avfall får slängas.