CONTAINER PÅ OMRÅDET

Nu är det vår och äntligen dags för container. De kommer att stå på gräsmattan vid gavlarna till nummer 3 och 227 mellan 30/4 till 3/5.
Nu för tiden har vi ju el avfallstunna för mindre el avfall. Stort el avfall såsom tv, kylskåp lämnas till återvinningsstationer.

MVH Styrelsen

Fel på Comhems tjänster

Vi har under dagen blivit uppmärksammade på att delar av området saknar TV och Internet.

Vad vi har kunnat se så verkar det som att källan till felet ligger i problem med Comhems utrustning för att förse den östra delen av området med TV och bredband.

Felanmälan är gjord mot Comhem.

Mvh,
Styrelsen

Läckage i värmesystemet

I början av sommaren uppdagades ett läckage i föreningens värmesystem, efter initial felsökning misstänktes detta ligga i en av kulverbrunnarna och reparation startade efter semestrarna.

Tyvärr har det visat sig att det fortfarande förekommer ett läckage efter denna lagning och vidare läcksökning erfordras, då vi är inne i de lite kallare månaderna har vi tyvärr en del begränsningar i hur vi kan felsöka så vi ber därav alla er boende att vara extra uppmärksamma hemma om man eventuellt har ett läckande element. Observerar man någon fukt i anslutning till sitt värmesystem, kontakta boendekontakt på boendekontakt@byggnadslagen.se

För att ge en uppfattning om läckans omfattning motsvarar den ungefär vad en droppande kran förbrukar, i detta fall fördelat på hela föreningens värmesystem.

//Styrelsen

Uppgradering av elnätet inom Brf Byggnadslagen

Styrelsen har beslutat att uppgradera föreningens elnät i området för att förebygga skador då detta nåt slutet av sin livslängd. Arbetet kommer att utföras av Dalby Elektriska med start vecka 32.

De arbeten som ingår är att byta samtliga elkablar i marken som går mellan belysningsstolparna i mittgången. Nya elkablar till samtliga garagelängor. De första arbetena kommer att vara att dra nya kablar i området. Kablarna kommer att läggas i gräsmatta och i bästa fall kan alla passager där det är asfalt ske genom att trycka kabeln under – allt för att skada asfalten så lite som möjligt och hålla ner kostnaderna.

I arbetena ingår även att komplettera med någon eller några nya belysningsstolpar längs mittgången samt att byta armaturerna mot moderna med LED-ljus. Innan val av belysning kommer tester att ske för att se att vi uppnår önskad ljusstyrka på gångarna utan att det stör någon av lägenheterna.

Elkablarna i garagen ska också bytas senare i höst. Vi återkommer när det blir behov av att komma in i ditt garage.

Vi hoppas att arbetena går så smidigt som möjligt och att störningen för de boende blir minimal.

/Styrelsen

CONTAINERS PÅ OMRÅDET


Container kommer finnas både i den västra såväl som den östra delen av vårt område mellan den 17 – 19 april, dvs helgen efter påsk.

Numera har vi en tunna för återvinning av elavfall.
Den står på gaveln vid 157 under skärmtaket.

/Styrelsen

ÅRSSTÄMMA 27 MAJ kl 18:00
GRÖNINGEN VID FLAGGSTÅNGEN


Onsdagen den 27 maj kl 18.00 kommer vi hålla årsstämma utomhus mitt på vårt område vid flaggstången pga Coronaviruset. Kallelse och mer information kommer två veckor innan mötet.

/Styrelsen

MEDLEMSMÖTE 3 DECEMBER kl 19:00
SANKT HANS KYRKLÄNGA


Tisdagen den 3 december kl 19.00 kommer vi hålla ett medlemsmöte i St: Hans Kyrklänga där alla kan träffas och diskutera frågor som berör föreningen. Maila in era frågor till boendekontakt@byggnadslagen.se eller lägg en lapp med era frågor i vår sekreterares brevlåda på Utsättaregränden 243 senast torsdagen den 21 november.
Vi bjuder på kaffe och kakor.

/Styrelsen

VÅR LEKPLATS


Lekplatsen har fått ny färg.
/Styrelsen

Anteckning 2019-08-21 083054

FIXARDAG


Den 7/9 kommer föreningen anordna en fixardag där vi hade tänkt fokusera på att fräscha upp bänkarna på området och ta tag i andra mindre saker som kan behöva fixas med. Tanken med dagen är inte att alla ska behöva slita ut sig utan som ett tillfälle att träffa din granne och hjälpas åt att få området lite fräschare och roligare. Har du några tankar eller förslag på vad man kan ta itu med så hör av er till ordforande@byggnadslagen.se eller boendekontakt@byggnadslagen.se.
Vi tänkte dra igång vid kl 10:00 lördagen den 7:e september och samlas vid flaggstången i mitten av området.
Vi kommer se till att det finns något enklare att äta och dricka under dagen och deltagande är självklart frivilligt men vi uppskattar om du vill komma.

/Styrelsen

Anteckning 2019-08-19 125100

OMRÅDET FYLLER 50 ÅR


Som många påpekat så fyller området 50 år och efter önskemål från de boende så kommer vi att uppmärksamma det med en mindre områdesfest den 7/9. Tanken är att vi kombinerar det med fixardagen och när vi känner oss färdiga för dagen så går vi in på festligheterna.
Från föreningens sida kommer vi bjuda på korv och enklare alkoholfri dryck. I övrigt har vi tänkt oss något mer i stil med knytkalas där man tar med sig sin egen mat och dryck, vill man får man gärna ta med så man kan bjuda grannarna också.
Festligheterna dra igång runt kl 16:00 vid flaggstången i mitten av området och vi siktar på att avsluta vid 22:00.
För att kunna planera vidare behöver vi veta ungefär hur många som kan komma så anmäl er via mail till ordförande eller boendekontakt senast den 1:a september.

/Styrelsen