Viktiga dokument

Här samlar vi de viktigaste dokumenten rörande bostadsrättsföreningen Byggnadslagen i Lund

Policys och stadgar

Policy för utemiljö 

Årsredovisningar & protokoll

Blanketter