Renoveringar

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

Stadgarna hittar du på sidan Viktiga dokument. 

Annan väsentlig förändring kan vara att ta ner eller sätta upp väggar, eller installation av tvättmaskin, eftersom det kan påverka ventilationen. 

Tänk på att också informera dina grannar om du ska renovera. Berätta att det kan bullra, att det kommer och går hantverkare på dagarna, ungefär hur länge renoveringen kommer pågå. Det skapar mer förståelse i omgivningen.  

Hantverkarna får inte heller parkera i gångarna! De ska lasta ut sina verktyg hos dig och sen åka och parkerra på någon av p-platserna märkta 'BRF Byggnadslagen'. Detta beror på att det alltid måste vara tillgängligt ifall blåljuspersonal måste rycka ut till vårt område. 

Bra länkar vid badrumsrenoveringar:

VVS-branschens normer
www.sakervatten.se

GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll)
www.gvk.se

Byggkeramikrådets (BKR)
www.bkr.se