Renoveringar

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

Stadgarna hittar du på sidan Viktiga dokument. 

Bra länkar vid badrumsrenoveringar:

VVS-branschens normer
www.sakervatten.se

GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll)
www.gvk.se

Byggkeramikrådets (BKR)
www.bkr.se