Bilar och parkering

Vårt område är ett bilfritt område och bilkörning får enbart ske i undantagsfall, t.ex. vid flytt, större möbelinköp eller sjukresor. Parkering inne på området är inte tillåtet och bilar ska flyttas så fort i-och/eller urlastning skett.

Det finns 6 längor med garage på området med totalt 60 platser samt 70 parkeringsplatser. För att hyra dessa platser finns en kö. Kontakta parkering@byggnadslagen.se  om du är intresserad av att hyra ett garage eller parkeringsplats. Garaget är till för din bil, inte som extra förråd. 

Besöksparkering finns på den östra parkeringen. Besökare kan även parkera i västra änden av Utsättaregränden på kommunens parkeringsplatser.