Bilar och parkering

Vårt område är ett bilfritt område och bilkörning får enbart ske i undantagsfall, t.ex. vid flytt, större möbelinköp eller sjukresor. Parkering inne på området är inte tillåtet och bilar ska flyttas så fort i-och/eller urlastning skett.

Det finns 6 längor med garage på området med totalt 60 platser samt 70 parkeringsplatser. För att hyra dessa platser finns en kö. Kontakta parkering@byggnadslagen.se  om du är intresserad av att hyra ett garage eller parkeringsplats. Garaget är till för din bil, inte som extra förråd. Vid en brand kan det bli problem med försäkring om det framkommer att något annat förvarats i garaget.

Besöksparkering finns på den östra samt mittersta parkeringen. Besökare kan även parkera i västra änden av Utsättaregränden på kommunens parkeringsplatser.

Hantverkare får inte heller parkera inne i området. De ska lasta ur sina verktyg hos dig och sen parkera antingen på våra gästparkeringar, eller så kan du som boende höra med parkering@byggnadslagen.se om det finns en ordinarie parkeringsplats ledig som de kan nyttja i några dagar.