Author Archives: byggnadslagen

Fel på Comhems tjänster

Vi har under dagen blivit uppmärksammade på att delar av området saknar TV och Internet.

Vad vi har kunnat se så verkar det som att källan till felet ligger i problem med Comhems utrustning för att förse den östra delen av området med TV och bredband.

Felanmälan är gjord mot Comhem.

Mvh,
Styrelsen

Läckage i värmesystemet

I början av sommaren uppdagades ett läckage i föreningens värmesystem, efter initial felsökning misstänktes detta ligga i en av kulverbrunnarna och reparation startade efter semestrarna.

Tyvärr har det visat sig att det fortfarande förekommer ett läckage efter denna lagning och vidare läcksökning erfordras, då vi är inne i de lite kallare månaderna har vi tyvärr en del begränsningar i hur vi kan felsöka så vi ber därav alla er boende att vara extra uppmärksamma hemma om man eventuellt har ett läckande element. Observerar man någon fukt i anslutning till sitt värmesystem, kontakta boendekontakt på boendekontakt@byggnadslagen.se

För att ge en uppfattning om läckans omfattning motsvarar den ungefär vad en droppande kran förbrukar, i detta fall fördelat på hela föreningens värmesystem.

//Styrelsen

Uppgradering av elnätet inom Brf Byggnadslagen

Styrelsen har beslutat att uppgradera föreningens elnät i området för att förebygga skador då detta nåt slutet av sin livslängd. Arbetet kommer att utföras av Dalby Elektriska med start vecka 32.

De arbeten som ingår är att byta samtliga elkablar i marken som går mellan belysningsstolparna i mittgången. Nya elkablar till samtliga garagelängor. De första arbetena kommer att vara att dra nya kablar i området. Kablarna kommer att läggas i gräsmatta och i bästa fall kan alla passager där det är asfalt ske genom att trycka kabeln under – allt för att skada asfalten så lite som möjligt och hålla ner kostnaderna.

I arbetena ingår även att komplettera med någon eller några nya belysningsstolpar längs mittgången samt att byta armaturerna mot moderna med LED-ljus. Innan val av belysning kommer tester att ske för att se att vi uppnår önskad ljusstyrka på gångarna utan att det stör någon av lägenheterna.

Elkablarna i garagen ska också bytas senare i höst. Vi återkommer när det blir behov av att komma in i ditt garage.

Vi hoppas att arbetena går så smidigt som möjligt och att störningen för de boende blir minimal.

/Styrelsen

FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR BRF BYGGNADSLAGEN 2017


Ordinarie ledamöter
Simon Dolk vald t o m föreningsstämman 2018
Katharina Köhler vald t o m föreningsstämman 2018
Åke Blomqvist vald t o m föreningsstämman 2018
Per Gunnar Andersson vald t o m föreningsstämman 2018
Sus Levin omval
Gustav Sällberg nyval
Anna Henriksson nyval

Revisorer
Ulf Mjörmark ordinarie
Urban Andersson suppleant

För valberedningen:
Elisabeth Andersson

CONTAINRAR ÄR NU PÅ OMRÅDET


Nu över påskhelgen är containrar utställda på områdets västra och östra del. Passa på att slänga sånt som inte passar in i den vanliga återvinningen, så som möbler, elektronik, med mera.

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN


Inför årsmötet i Brf Byggnadslagen den 4 maj 2017 vill undertecknade, ledamöter i valberedningen, informera om att två av nuvarande styrelseledamöter kommer att lämna styrelsen, nämligen Oscar Hjerpe och Anne Fogelberg. Vi önskar därför få in förslag på nya styrelsemedlemmar så snart som möjligt och helst före 19/4, då vi har vårt nästa sammanträde.

Elisabeth Andersson (elisabeth.andersson8@comhem.se, tel. 046/15 75 08)
Petra Carlberg (petrawmcarlberg@gmail.com, tel. 046/13 81 13)
Antti Karras (anttikarras@hotmail.com, tel. 046/14 39 33)

Kokningsrekommendation av vårt dricksvatten!


VASYD har precis gått ut med att vårt dricksvatten klassas för närvarande som otjänligt. Detta innebär att allt dricksvatten måste kokas upp innan förtäring.

Följ utvecklingen på VASYDs hemsida nedan:

VASYD

UPPDATERING kl.15:24, 12 mars
Kokningsrekommendationen har nu dragits in, det är alltså inte hälsofarligt att dricka vårt vatten längre.

Bredband/Telefoni ingår i hyran from 2017-04-01


Vi har under året omförhandlat våra avtal med Com Hem och från och med 2017-04-01 kommer tjänsterna Bredband 100 och Telefoni Bas att ingå i hyran för alla boende utan kostnad. Så om ni har bredband från en annan leverantör än Com Hem så är det lämpligt att säga upp detta avtal till 2017-04-01. Mer information om hur ni tar del av tjänsterna, utrustning, installation, med mera finns på länken nedan:

COMHEM GRUPPAVTAL INFORMATION TILL BOENDE

För övriga frågor som inte informationen besvarar så hänvisar vi till Com Hems kundservice.

Nummer:
90222

Öppettider:
Vardagar 8-21
Helgdagar 9-18

Medlemsmöte 1 december kl 19:00 St: Hans Kyrklänga


Torsdagen den 1 december kl 19.00 kommer vi hålla ett medlemsmöte i St: Hans Kyrklänga där alla kan träffas och diskutera frågor som berör föreningen. Maila in era frågor till boendekontakt@byggnadslagen.se eller lägg en lapp med frågor i vår boendekontakts brevlåda på Utsättaregränden 9 senast torsdagen den 17 november.
Om någon behöver skjuts till medlemsmötet så fixar vi det. På mötet bjuder vi på kaffe och kakor.

Handlingar årsstämman 2016-05-10


Årsstämman äger rum tisdagen den 10:e maj 2016 kl 19.00 i källaren, Sankt Hans Kyrka, Fäladstorget.

Kallelse och dagordning har delats ut i brevlådorna, men här finns den även digitalt. kallelse2016