RADONMÄTNINGEN


Vi har fått resultaten från radonmätningen. Värdena ser bra ut.
De flesta värdena ligger under 100 Bq/m3.
Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m3.

/Styrelsen