FALLFRUKT


Fruktträden bär en fantastisk skörd i år.
Men låta inte fallfrukten ligga kvar på marken,
det blir ett gottebord för gnagarna.

/Styrelsen

CropperCapture[400]