Uppgradering av elnätet inom Brf Byggnadslagen

Styrelsen har beslutat att uppgradera föreningens elnät i området för att förebygga skador då detta nåt slutet av sin livslängd. Arbetet kommer att utföras av Dalby Elektriska med start vecka 32.

De arbeten som ingår är att byta samtliga elkablar i marken som går mellan belysningsstolparna i mittgången. Nya elkablar till samtliga garagelängor. De första arbetena kommer att vara att dra nya kablar i området. Kablarna kommer att läggas i gräsmatta och i bästa fall kan alla passager där det är asfalt ske genom att trycka kabeln under – allt för att skada asfalten så lite som möjligt och hålla ner kostnaderna.

I arbetena ingår även att komplettera med någon eller några nya belysningsstolpar längs mittgången samt att byta armaturerna mot moderna med LED-ljus. Innan val av belysning kommer tester att ske för att se att vi uppnår önskad ljusstyrka på gångarna utan att det stör någon av lägenheterna.

Elkablarna i garagen ska också bytas senare i höst. Vi återkommer när det blir behov av att komma in i ditt garage.

Vi hoppas att arbetena går så smidigt som möjligt och att störningen för de boende blir minimal.

/Styrelsen