Föreningen

Brf Byggnadslagen i Lund bildades 1976 men husen byggdes 1969.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljs på årsstämman. Styrelsen ansvarar bland annat för ekonomi, medlemskap, fastighetsunderhåll och ordningsfrågor. Vanliga frågor för styrelsen är överlåtelseanmälningar, ansökningar om in- och utträde ur föreningen, ansökningar om andrahandsuthyrning, inkomna skrivelser och underhållsfrågor.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året, oftast i maj eller juni. Om du vill lämna in en motion till stämman måste du göra det senast det datum styrelsen utlyser i början på året. Stämman är öppen för alla medlemmar och där väljs även föreningens styrelse och revisor. Mellan stämmorna förvaltas föreningens angelägenheter av styrelsen. Revisorn ska granska hur styrelsen sköter sitt arbete. Om du anser att styrelsen inte arbetar efter föreningens stadgar ska du vända dig till revisorn.