Lägenheterna

Underhållsavtalet för lägenheten delas mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen. Ansvaret är reglerat i bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att själv ombersörja t.ex. målning, tapetsering, byte av vitvaror och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick.

Som bostadsrättsinnehavaren får du inte göra avsevärda förändringar i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. I övrigt har du i stort sett fria händer att ändra i din lägenhet. För säkerhets skull bör du ändå i förväg ta kontakt med styrelsen vid mer omfattande förändringar.

Du är ansvarig för de skador som uppstår i lägenheten oavsett vem som vållat skadan och oavsett om skadan ersätts av din hemförsäkring eller av föreningens fastighetsförsäkring, detta är grundregeln. Undantag från denna regel finns vd brand, vattenskada samt ohyra. Föreningen svarar i dessa fall för åtgärder under förutsättning att skadan inte uppkommit genom ditt vållande eller genom försummelse a någon i ditt hushåll, någon gäst, någon annan som är inrymd i lägenheten eller genom person som utför arbete i lägenheten för din räkning.

Felanmälan ska göras till Climat80 Fastighetsservice. Vid nödsituationer ring 112.

Föreningen har en skadedjursförsäkring hos Anticimex. Om du får ovälkomna gäster såsom myror, getingar, möss eller råttor, kontakta boendekontakten eller ta direkt kontakt med Anticimex. Uppge att du bor i den här föreningen. Vi är fullvärdesförsäkrade via Trygg Hansa.

Nycklarna till din lägenhet är ditt ansvar, även den nyckel som går till våra gemensamma utrymmen som vinds- och källardörrarna, tvättstugan och dörren till trädgårdsavfallet. Till låspluggen för bokning av tvättider ska du ha fått en särskild nyckel vid inflyttningen.

Ytterdörrarna oljas in årligen, detta sköter vår tekniska förvaltare Climat80 Fastighetsservice.

Alla element i lägenheten har termostat. Vid vädring släpper termostaten på maximal värme, det undviker du genom att stänga av elementet när du vädrar. Då sparar vi pengar i föreningen eftersom en av de största utgifterna är den för värme.

Om du tänker hyra ut i andrahand behöver du tillstånd från föreningen, ansök skriftligt till styrelsen. Även om du hyr ut har du fortsatt ekonomiskt och juridiskt ansvar för din lägenhet under uthyrningstiden. Äganderätten till din lägenhet ligger hos föreningen men du har i din egenskap av bostadsrättsinnehavare nyttjanderätt till den.

Månadsavgiften ska vara betald senast sista vardagen före ny månad. Om man betalar sin avgift för sent går ärendet till inkasso och man riskerar att sägas upp från nyttjanderätten till sin lägenhet. Hushållselen står man själv för som bostadsrättsinnehavare.

Försäljning av andelar i föreningen och överlåtelse av lägenhet måste godkännas av styrelsen.

För vad som gäller vid renoveringar, klicka här.