Årsredovisning och protokoll

2023-06-10 09:29

Nu finns årsredovisningen för 2022 och protokollet från stämman 2023 uppladdade under Viktiga dokument. Protokollet anslås även idag på anslagstavlorna i miljörummen.