Tvättbokningstavlorna

2023-10-21 09:25

Med anledning av att det har suttit en del gamla tvättbokningspluppar kvar på bokningstavlorna, exempelvis då nycklar inte medföljt vid en överlåtelse, har bokningstavlorna rensats. Om du saknar en plupp, nyckel eller har andra frågor kring detta kan du kontakta boendekontakt@byggnadslagen.se