Tvättstugor och förråd

Källare finns i längorna med ingång vid gatunummer 61 och 201. Här finns tvättstugor med tork- och mangelrum, samt cykel- och barnvagnsförråd. Din nyckel till gemensamma utrymmen passar till ytterdörren. I källaren vid nr 201 finns även föreningens expedition.

I barnvagnsförråden kan man förutom barnvagnar även vinterförvara sina trädgårdsmöbler. Allt som ställs i förråden måste dock vara märkt med namn. Cykelförråd får endast användas för förvaring av cyklar.

Det finns två tvättstugor inom området. I tvättstugorna finns vardera två stora tvättmaskiner samt en torktumlare. Vidare finns tre torkrum samt ett rum med mangel och strykbräda per tvättstuga. Tvätt- och torkrumstider samt ordningsregler finns angivna på anslagstavlan nere i tvättstugorna och bokas med en låsplugg på en bokningstavla. Låspluggen kan även användas för att låsa tvättrummet under pågående tvätt. Låspluggen hör till lägenheten och skall följa med vid överlåtelse. Har du ingen låsplugg kontaktar du boendekontakten.

Vindsförråd finns det till varje lägenhet, de är numrerade. Nyckeln till övriga gemensamma utrymmen passar till vindsytterdörren. Undvik att ha stöldbegärlig egendom i vindsförrådet. Besök på vinden efter kl 22 är inte tillåtet med hänsyn till de som bor under. Det är heller inte tillåtet att förvara saker i vindskorridorerna eller utanför vindsförråden.