FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR
BRF BYGGNADSLAGEN 2019


Ordinarie ledamöter
Per Gunnar Andersson vald t o m föreningsstämman 2020
Åke Blomqvist vald t o m föreningsstämman 2020
Lennart Falkman vald t o m föreningsstämman 2020
Katharina Köhler avgår i samband med föreningsstämman 2019 p g a flytt
Anna Jonsson omval
Sus Levin omval
Gustav Sällberg omval

Revisorer
Ulf Mjörmark ordinarie
Urban Andersson suppleant

För valberedningen:
Anne Fogelberg