Bilar och parkering

Vårt område är ett bilfritt område och bilkörning får enbart ske i undantagsfall, t.ex. vid flytt, större möbelinköp eller sjukresor. Parkering inne på området är inte tillåtet och bilar ska flyttas så fort i-och/eller urlastning skett.

Det finns 6 längor med garage på området med totalt 60 platser. och ytterligare 70 parkeringsplatser. För att hyra dessa platser finns en kö. Kontakta boendekontakten om du är intresserad av att hyra ett garage eller parkeringsplats.

Besöksparkering finns på den östra parkeringen. Besökare kan även parkera i västra änden av Utsättaregränden på kommunens parkeringsplatser.