Underhåll garagetaken

2023-03-19 20:03

Vi har påbärjat ett välbehövt underhåll av våra garagetak. Arbetet beräknas vara klart i vecka 16.   

Gångarna fria för blåljuspersonal

2023-03-05 13:29

Styrelsen vill påminna alla boende att inte parkera bilar/flyttbilar i våra gångar längre än absolut nödvändigt. Lasta i eller ur det ni behöver,  men parkera sedan på p-plats eller gatan så fort som möjligt. Hantverkare får lasta ur sina verktyg men ska sedan parkera sina bilar på våra gästparkeringar. Detta är viktigt för att ambuland/polis/räddningstjänst ska kunna komma fram till den nödställde i tid. Våra gångar är räddningsvägar.

Tack för din hjälp.

Ingen värme 9 februari

2023-02-07 18:51

Kraftringen meddelar på sin hemsida att fjärrvärmen kommer vara avstängd den 9 februari på Norra Fäladen
mellan åtta på morgonen och fyra på eftermiddagen.   Läs mer 

Avtal garage och parkeringsplats

2023-01-22 17:32

Föreningen ser just nu över vilka som hyr garage och p-platser. Alla som hyr garage eller p-plats ska skriva på ett avtal. Antingen har vår parkeringsansvarige ringt på din dörr, eller så har du fått avtalet i brevlådan. Det ska skrivas på och lämnas tillbaka till föreningen enligt instruktion. Tack för din hjälp! 

Motioner och laddstolpar

2023-01-22 16:59

Det har nyligen delats ut information om föreningsstämma. Preliminärt datum är 31 maj. Vill du motionera om något på mötet är det dags att lämna in motionen senast i början på mars till styrelsen. Informationen finns på pappret som delades ut.

Det har också nyligen kommit ut en enkät om laddstolpar. Fyll i den! Det ger styrelsen bra underlag på hur vi ska gå vidare med denna fråga.